start » Aktualności » Targi Edukacyjne EDUKACJA 2013

Targi Edukacyjne EDUKACJA 2013

10.03.2013

XVIII Targi Edukacyjne EDUKACJA

Targi Edukacyjne Edukacja - Kielce 2012

Nowoczesne szkolnictwo

W kalendarzu Targów Kielce, wystawa targów EDUKACJA zajmuje ważne miejsce. Nie tylko z uwagi na szeroką ofertę wystawienniczą, obejmującą wszystkie dziedziny oświaty, ale również dzięki merytorycznemu zapleczu, w postaci wyjątkowo licznych seminariów, konferencji i spotkań.

Ubiegłoroczna edycja targów okazała się sukcesem. Wystawę odwiedziło 11 tys. osób. Zwiedzili ją między innymi członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) oraz przedstawiciele Regionów partnerskich z Republiki Finlandii, Węgier, republiki Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Ponadto w targach EDUKACJA uczestniczyła, znana z programu telewizyjnego, sędzia Anna Maria Wesołowska, która poprowadziła spotkanie z młodzieżą i kuratorami oświaty.

Nieodłącznymi elementami targów EDUKACJA są profesjonalne wykłady i seminaria, poruszające kwestie dotyczące efektywnych metod nauczania, poprawy szkolnictwa oraz problematyki z zakresu wdrażania programów edukacyjnych.

Podczas tegorocznych targów EDUKACJA 2013 oprócz programu wykładów, ciekawym mocnym punktem wystawy będą organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, a także Forum Kuratorów – w którym biorą udział kuratorzy z całej Polski oraz Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z udziałem dyrektorów i nauczycieli przedszkoli.

Ranga Targów Edukacyjnych została potwierdzona przyznaniem tej wystawie Medalu Europejskiego, którym wyróżniane są wyroby i usługi, odpowiadające swoją wysoką jakością standardom europejskim. Zapraszamy do udziału w XVIII edycji Targów EDUKACJA.