start » Aktualności » Targi Edukacyjne EDUKACJA

Targi Edukacyjne EDUKACJA

14.04.2012

Targi Edukacyjne EDUKACJA

Targi Edukacyjne Edukacja - Kielce 2012

Europejski wymiar XVII edycji targów EDUKACJA

Jedenaści tysięcy zwiedzających odwiedziło siedemnastą edycje targów EDUKACJA. W tym roku odbyły się one z udziałem 185 wystawców. Po raz pierwszy wśród nich znaleźli się ci z zagranicy – z Finlandii i Wielkiej Brytanii. Imprezie towarzyszyło 80 konferencji, seminariów, warsztatów.

W odpowiedzi na poruszane wciąż kwestie jakości polskiego szkolnictwa podczas targów EDUKACJA odbyło się trzydniowe IX Ogólnopolskie Forum Dyrektorów pod hasłem „Edukacja – od potencjału kreatywności do efektów innowacyjności” oraz Forum Kuratorów z udziałem kuratorów z całej Polski. Tegoroczna edycja targów oraz forum dyrektorów miały wyjątkowy – europejski charakter z powodu wizyty członków Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu regionów oraz przedstawicieli Regionów partnerskich z Republiki Finlandii, Węgier, Republiki Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Forum jest corocznym wydarzeniem w kalendarzu Targów Kielce. Jego celem jest omówienie bieżących kwestii związanych z edukacją, tak na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i europejskim. Tak jak każdego roku również i tym razem Forum dyrektorów przyciągnęło do Kielc ok. 500 przedstawicieli szkół dyrektorów i nauczycieli, władz oświatowych, władz lokalnych, regionalnych i krajowych, jak również szkół wyższych z terenu Polski.

Na targach EDUKACJA obecni byli również eksperci z partnerskiego Regionu Centralnej Finlandii – regionu wiedzy i technologii w służbie człowieka. Województwo Świętokrzyskie współpracuje z partnerem z Republiki Finlandii od 2004 roku. W 2008 roku podpisało umowę o współpracy międzyregionalnej. Jest to jedna z najbardziej korzystnych i aktywnych umów zawartych przez samorząd regionalny. Kilkunastoosobowa delegacja przedstawicieli Regionu Centralnej Finlandii przedstawiła swoje bogate osiągnięcia w zakresie edukacji zarówno na stoisku targowym, jak również w trakcie kilku niezwykle interesujących wykładów i warsztatów, które towarzyszyły targom. Przedstawiciele partnerskiego Regionu Centralnej Finlandii zaprezentowali efekty wdrażania innowacyjnej myśli edukacyjnej, omówili rolę innowacyjności i kreatywności w toku edukacji kulturalnej i artystycznej oraz twórczego działania młodzieży na poziomie szkolnym.

Ten rok jest Rokiem Korczaka w ramach którego odbyła się również konferencja „Świat wartości, na których wspiera się kultura. Pedagogika Janusza Korczaka jako wyzwanie i inspiracja dla współczesnego nauczyciela”. Wzięło w niej udział blisko 500 gości z całej Polski.

Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na skalę, ale przede wszystkim na tematykę. Organizatorzy konferencji - Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Grupa Edukacyjna S.A. z siedzibą w Kielcach - zainspirowani obchodami Roku Janusza Korczaka, uznali je za doskonałą okazję do refleksji na temat współczesnej szkoły i konfrontacji z ponadczasowymi osiągnięciami pedagogicznymi i wartościami ważnymi również w szkole XXI wieku.

06.02.2012

Targi Edukacyjne EDUKACJA

Dla każdego coś edukacyjnego

Są miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, pomagają młodzieży w wyborze dalszej drogi kształcenia, a nauczycielom dostarczają wiedzy zawodowej. Kolejna, siedemnasta już edycja Targów Edukacyjnych EDUKACJA odbędzie się w Targach Kielce w ostatni weekend marca. Nie zabraknie spotkań, dyskusji, prezentacji i konferencji. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – i nauczyciel, i uczeń, i dyrektor szkoły.

Ubiegłoroczną, szesnastą edycję targów zwiedziło ponad 11 tysięcy zainteresowanych. Obejrzeli oni oferty edukacyjne ponad 210 wystawców. Imprezie towarzyszyło ponad 80 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów skierowanych między innymi do pedagogów i uczniów wszystkich szkół W tym roku także organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji.

To, co aktualne i ciekawe

Targi Edukacyjne w Kielcach to wyjątkowo szeroka prezentacja oferty wydawnictw oraz producentów pomocy naukowych, mebli szkolnych, wyposażenia dla szkół i przedszkoli, a także firm informatycznych, które oferują komputerowe programy edukacyjne i programy ułatwiające zarządzanie placówkami oświatowymi. Targi EDUKACJA każdego roku przyciągają tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. Powód jest jeden – to właśnie podczas targów można zapoznać się ze wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. Impreza ta nie jest bowiem wyłącznie prezentacją podręczników i książek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale też bogatym źródłem propozycji związanych z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności.Targi Edukacyjne w Kielcach to wyjątkowo szeroka prezentacja oferty wydawnictw oraz producentów pomocy naukowych, mebli szkolnych, wyposażenia dla szkół i przedszkoli, a także firm informatycznych, które oferują komputerowe programy edukacyjne i programy ułatwiające zarządzanie placówkami oświatowymi. Targi EDUKACJA każdego roku przyciągają tysiące uczniów, przedstawicieli samorządów, kuratorów, dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów. Powód jest jeden – to właśnie podczas targów można zapoznać się ze wszystkim, co najnowocześniejsze w oświacie i wychowaniu. Impreza ta nie jest bowiem wyłącznie prezentacją podręczników i książek dla uczniów, studentów oraz nauczycieli, ale też bogatym źródłem propozycji związanych z nauką, kształceniem oraz zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

Spotkania i dyskusje

Od lat na kieleckiej wystawie prezentowana jest bogata oferta podręczników dla wszystkich poziomów nauczania, kompletne wyposażenie placówek oświatowych oraz oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i wyższych z całej Polski. Wystawie towarzyszy urozmaicony program bezpłatnych konferencji, spotkań autorskich i seminariów poświęconych szeroko rozumianej tematyce edukacji oraz promocji nowych wydawnictw. Największe wśród nich to: Ogólnopolskie Forum Dyrektorów, Forum Kuratorów, Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i wiele innych konferencji i warsztatów. Te coroczne wydarzenia, oprócz oczywiście obecności największych znaczących w branży wydawnictw i firm, dodają imprezie prestiżu i przyciągają na targi licznych decydentów z branży oświatowej. Stanowią też mocny fundament, na którym oparta jest całość Targów EDUKACJA.

Organizowane corocznie przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty Ogólnopolskie Forum Dyrektorów odbędzie się 28 marca. Temat tegorocznego spotkania brzmi: . „Edukacja od potencjału kreatywności do efektów innowacyjności”. Organizatorzy spodziewają się udziału blisko 500 osób, reprezentujących kierowniczą kadrę oświatową. Gośćmi Targów Edukacyjnych będą członkowie Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Przedstawiciele krajów Unii Europejskiej wezmą udział w uroczystym otwarciu Targów EDUKACJA oraz Forum Dyrektorów, zapoznają się także z projektami edukacyjnymi.

Wydarzenie będzie miało europejski wymiar nie tylko ze względu na spotkanie członków Komisji Edukacji Komitetu Regionów, ale również na udział w nim przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli m.in. Regionu Centralnej Finlandii, Regionu Komarom-Esztergom (Węgry), Obwodu Winnickiego na Ukrainie oraz Obwodu Niżnonowogrodzkiego z Rosji.

Tradycją targów jest też Forum Kuratorów – przez 3 dni trwania imprezy będą na niej gościć kuratorzy z całej Polski. Wezmą oni również udział w spotkaniach i konferencjach towarzyszących targom.
„Uczenie się przez doświadczenie – obserwacje, badania, eksperymenty” – to temat tegorocznego Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Wezmą w nim udział nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorzy, nauczyciele ze świetlic szkolnych, zaproszono też wizytatorów i doradców metodycznych.
W bogatym programie imprez towarzyszących targom na szczególną uwagę zasługują również np. spotkania dla młodzieży, które poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Pani Sędzia porozmawia z młodymi ludźmi o nowych zagrożeniach i ryzykownych zachowaniach, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu sędziowskim oraz działalności na rzecz edukacji prawnej młodego pokolenia.
W pierwszym dniu targów odbędzie się też, zorganizowane po raz pierwszy, seminarium wyjazdowe Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC) Komitetu Regionów Unii Europejskiej.
Oprócz tego, jak zwykle, nie zabraknie spotkań, referatów i szkoleń, podczas których nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także wydawcy i producenci pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, będą mogli podyskutować na temat przyszłości edukacji w Polsce oraz nawiązać wiele wartościowych kontaktów. Obecność na Targach jest – może nie obowiązkowa – ale na pewno wskazana dla każdego kto w pracy zawodowej czy życiu prywatnym zajmuje się kształceniem i edukacją.