Studia - Wrocław

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest dziś jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Na kilkudziesięciu kierunkach studiów, odpowiadających wymogom współczesnego rynku pracy, Politechnika Wrocławska kształci specjalistów dla wszystkich branż nowoczesnej gospodarki. Studenci mają możliwość indywidualnego kreowania specjalizacji lub wybór spośród ponad stu specjalności określonych programem Uczelni...

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych i największych uczelni w Polsce - w roku 2002 obchodził trzechsetlecie swego istnienia. Oprócz klasycznych dyscyplin akademickich Uniwersytet Wrocławski proponuje studentom specjalności związane z nowoczesnymi technologiami oraz studia interdyscyplinarne. W Uniwersytecie działa ponad 130 studenckich kół naukowych, w których każdy z zainteresowanych najbardziej nawet „dziwnymi” badaniami naukowymi znajdzie coś dla siebie...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu należy do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych w Polsce. Oferta dydaktyczna Uniwersytetu to sześć kierunków studiów realizowanych na czterech wydziałach. W ramach każdego kierunku studenci mają do wyboru w sumie blisko pięćdziesiąt specjalności. Studia na Uniwersytecie prowadzone są z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych, takich jak: studia przypadków, gry kierownicze, projekty indywidualne i grupowe, prezentacje interaktywne...

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest jedną z najlepszych polskich uczelni specjalistycznych. Uczelnia oferuje studentom nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych, daleko wykraczające poza tradycyjnie rozumiane dyscypliny rolnicze, dlatego absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy...

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”

WWSIS „HORYZONT” ma wśród studentów, ich rodziców oraz wykładowców opinię jednej z naj­lep­szych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Celem uczelni jest takie profilowanie sylwetki zawodowej absolwenta, aby był on konkurencyjnym i atrak­cyj­nym pracownikiem w bardzo szerokim spektrum instytucji i firm, w warunkach nowoczesnego rynku pracy, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą...

Uczelnie we Wrocławiu - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

DOLNOŚLĄSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?