Studia - Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. Wśród polskich uczelni Uniwersytet Zielonogórski wyróżnia się zróżnicowanym zakresem kształcenia studentów, obejmującym obok klasycznych kierunków humanistycznych i ścisłych, również kierunki techniczne, ekonomiczne i artystyczne...

Uczelnie w Zielonej Górze - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne