Studia - Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną - kontynuatorką istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.Głównym celem działalności Uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej...

Uniwersytet Szczeciński

W Uniwersytecie Szczecińskim na dziewięciu Wydziałach, w ramach 37 kierunków studiów, kształci się prawie 35 tysięcy studentów. Uczelnia prowadzi studia zawodowe (licencjat) i magisterskie w trybie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Na ofertę dydaktyczną Uniwersytetu składają się także studia podyplomowe oraz studia trzeciego stopnia - doktoranckie. Uczelnia zatrudnia ponad 1200 nauczycieli akademickich...

Uczelnie w Szczecinie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

ZACHODNIOPOMORSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?