Studia - Stalowa Wola

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Utworzony w roku 2004 Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli KUL kształci obecnie około 2600 studentów, zatrudnia ponad 100 wykładowców, w większości będących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Wydział dysponuje trzema budynkami dydaktycznymi z 2300 miejscami wykładowymi i dobrze zaopatrzoną biblioteką. W dwóch akademikach jest 560 miejsc noclegowych dla studentów.

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Jest to najmłodszy Wydział Uczelni. Dysponuje on miasteczkiem akademickim, w skład którego wchodzą nowoczesne obiekty dydaktyczne i administracyjne, biblioteka, stołówka. Studenci Wydziału mogą uczestniczyć w działalności organizacji studenckich, rozwijając tym samym swoje ponadprogramowe zainteresowania.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli kształci obecnie około 700 stu­den­tów. Uczelnia zatrudnia na pełnych etatach 22 wykładowców - profesorów, doktorów i magistrów a w ra­mach umów cywilno-prawnych współpracuje z WSE ponad 50 wykładowców i lektorów z re­no­mo­wa­nych ośrodków akademickich w kraju, m.in. z: SGH w Warszawie, ALMAMER WSE w War­sza­wie, UMCS w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, AGH w Krakowie.

Uczelnie w Stalowej Woli - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne