Studia - Rybnik

Politechnika Śląska - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku

Politechnika Śląska - uczelnia o ponad 63-letniej tradycji, jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce, najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku kształci obecnie około 30 000 studentów. Centrum Kształcenia Inżynierów funkcjonuje jako jednostka pozawydziałowa Politechniki Śląskiej w Rybniku, w której prowadzona jest działalność edukacyjna, badawcza, ekspercka, laboratoryjna oraz inna działalność usługowo-gospodarcza.Działalność dydaktyczna Centrum Kształcenia Inżynierów prowadzona jest przez Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne sześciu Wydziałów Politechniki Śląskiej...

Uczelnie w Rybniku - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne