Studia - Poznań

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska na dziewięciu wydziałach, w ramach 24 kierunków studiów, kształci prawie dwadzieścia tysięcy studentów.  Jako pierwsza z polskich uczelni Politechnika Poznańska została przyjęta do grona członków Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research - CESAER - europejskiej organizacji zrzeszającej najwyżej zaawansowane w edukacji i badaniach wyższe szkoły techniczne...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Uczelnia należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu odpowiadają aktualnym wymogom globalnego rynku pracy oraz unijnym standardom edukacji...

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest największą uczelnią Poznania i - dzięki osiągnięciom naukowym kadry akademickiej, tradycji oraz atrakcyjnemu, dostosowanemu do wyzwań współczesnego świata programowi kształcenia studentów - jednym z czołowych polskich uniwersytetów. W ramach 13 wydziałów oraz kilku wyodrębnionych kolegiów Uniwersytet oferuje ponad 170 kierunków i specjalności studiów...

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jedną z wiodących uczelni medycznych w Polsce. Na wysoką pozycję Uczelni wpływ ma nie tylko wysoki poziom kształcenia - poparty osiągnięciami naukowymi kadry akademickiej, ale też ponad osiemdziesięcioletnia tradycja, która narodziła się wraz z powstaniem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, w kwietniu 1920 roku...

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest niepubliczną uczelnią, która w rankingach opiniotwórczych czasopism takich jak „Rzeczpospolita”, „Perspektywy”, „Home&Market” i „Newsweek” zajęła najwyższe lokaty wśród uczelni niepublicznych. W maju 2009 w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” Wyższa Szkoła Bankowa kolejny, 10 raz z rzędu została najlepszą uczelnią niepubliczną w Wielkopolsce...

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i stu­den­ta­mi XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ra­mach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza Absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu...

Uczelnie w Poznaniu - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

 

WIELKOPOLSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?