Studia - Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie istnieje od 1999 roku. Łączy tradycje akademickie: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Uniwersytet zatrudnia ponad 3200 osób, w tym 1950 nauczycieli akademickich, z których 236 posiada tytuł naukowy profesora, a kolejnych 278 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na 16 wydziałach Uniwersytetu kształci się obecnie ponad 42 tysiące studentów. Każdego roku uczelnię opuszcza ponad 4700 absolwentów studiów stacjonarnych i 2400 studiów niestacjonarnych...

Uczelnie w Olsztynie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?