Studia - Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest kościelną szkołą wyższą o pełnych prawach publicznych szkół wyższych. KUL jest uczelnią tradycyjną, a zarazem nowoczesna. Jest silnym, rozwijającym się dynamicznie ośrodkiem dy­dak­tycz­nym i naukowym oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej...

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska powstała w roku 1953 z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców. Jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie, co oznacza, że może nadawać tytuły zawodowe (licencjata, inżyniera i magistra inżyniera) oraz stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego). Dostosowując swoją ofertę dydaktyczną do aktualnych wymagań rynkowych, szczególny nacisk kładzie na specjalności szeroko wykorzystujące techniki informatyczne...

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest Uczelnią publiczną, działającą od prawie sześćdziesięciu pięciu lat. Uniwersytet kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (ponad 31 tysięcy osób) i doktoranckich (blisko 900 osób)...

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczelnią, której początki sięgają 1944 roku, kiedy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej utworzono wydziały Rolny i Weterynaryjny. Samodzielną jednostką naukowo-dydaktyczną i badawczą Uniwersytet stał się jedenaście lat później, przyjmując nazwę Wyższej Szkoły Rolniczej. Od kwietnia 2008 Uczelnia nosi nazwę Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie...

Uczelnie w Lublinie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

LUBELSKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?