Studia - Łódź

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - jedyna uczelnia techniczna w regionie - jest dziś wielką, dziewięciowydziałową autonomiczną szkołą wyższą z rozległym 30 hektarowym kampusem akademickim dla 20 tysięcy studentów. Oferta dydaktyczna Politechniki dostosowana jest do wymogów rynku pracy i służy kształceniu studentów w bezpośrednim kontakcie z problemami współczesnego przemysłu i zagadnieniami zarządzania...

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych polskich uniwersytetów - na 12 wydziałach, w ramach 37 kierunków i 134 specjalności studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach doktoranckich i ponad 90 studiach podyplomowych, w tym studiach typu MBA, studiuje ok 41 tys. osób. W ramach programu Socrates/Erasmus studenci UŁ mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy. Uniwersytet dysponuje 10 Domami Studenckimi z ponad 4 tys. miejsc...

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest największą państwową uczelnią medyczną w Polsce. Powstał w wyniku połączenia dwóch łódzkich uczelni medycznych: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Uniwersytet Medyczny posiada bardzo zróżnicowaną ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia - studiach pierwszego i drugiego stopnia a także na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Uczelnie w Łodzi - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne

 

ŁÓDZKIE

wybierz miasto studiów

studia w innym regionie?

poszukujesz korepetytora?