Studia - Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. AGH kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy...

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska to uczelnia państwowa, która od ponad 60 lat kształci kadry inżynierskie. W różnego rodzaju rankingach Politechnika Krakowska zajmuje miejsca od 5 do 8 wśród ponad 20 polskich uczelni technicznych. Niektóre wydziałów Politechniki Krakowskiej mają jednak znacznie wyższą pozycję, a Wydziały Architektury, Inżynierii Lądowej czy Mechaniczny zaliczane są do ścisłej elity wśród im podobnych...

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to uczelnia dynamiczna i nowoczesna, oferująca ciekawe programy i kierunki studiów, a jednocześnie uczelnia o bogatych tradycjach akademickich, umiejscowiona blisko historycznego centrum Krakowa - co stanowi jej dodatkowy atut...

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych uznawany jest za jedną z najlepszych polskich uczelni pedagogicznych - w tym roku, w rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" Uniwersytet po raz kolejny zajął pierwsze miejsce, jako najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce!

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zadaniem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest kształcenie przyszłych elit do pracy w sferze szeroko pojętej gospodarki żywnościowej i leśnej oraz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego. Absolwenci Uczelni posiadają szerokie umiejętności łączące wiedzę ekonomiczną z przyrodniczą, co w obecnej, proekologicznej gospodarce odgrywa istotną rolę...

Uczelnie w Krakowie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne