Studia - Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Akademia Ekonomiczna w Katowicach jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i naj­star­szą uczelnią ekonomiczną w regionie. Studenci Akademii Ekonomicznej korzystają z bogatej oferty europejskich programów stypendialnych - mają możliwość studiowania w ponad 150 prestiżowych uczelniach i odbycia stażu w ponad 200 przedsiębiorstwach w niemal wszystkich krajach europejskich...

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest uczelnią dwuwydziałową, kształcącą w systemie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, eksternistycznych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Uczelnia posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej...

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z największych państwowych uczelni wyższych w Polsce i Europie. Uniwersytet kształci ponad 41 tys. studentów z kraju i zagranicy na kilkudziesięciu kierunkach studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, oferuje również studia międzywydziałowe, podyplomowe i doktoranckie. Dostosowując swoją ofertę dydaktyczną do zmieniających się potrzeb rynku Uniwersytet tworzy nowe wydziały, kierunki i specjalności - w tym uni­ka­to­we w skali kraju...

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska - uczelnia o ponad 63-letniej tradycji, jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce, najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku kształci obecnie około 30 000 studentów. Główną siedzibą Uczelni są Gliwice - w Katowicach ulokowane są siedziby następujących wydziałów Politechniki Śląskiej: Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydziału Transportu...

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest pierwszą w regionie, niepubliczną techniczną uczelnię wyższą. Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego i krakowskiego środowiska akademickiego. Zbudowany na in­ter­dys­cyp­li­nar­nej wiedzy, bogaty program studiów, przygotowuje studentów do przyszłej pracy zarówno teoretycznie jak i praktycznie...

Uczelnie w Katowicach - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne