Studia - Gdynia

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni jest morską uczelnią akademicką kształcącą oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz specjalistów dla gospodarki morskiej na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Studenci kształceni są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. Co trzeci nauczyciel akademicki Uczelni posiada dyplom morski...

Uczelnie w Gdyni - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne