Studia - Gdańsk

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska jest najstarszą instytucją naukową i techniczną w regionie pomorskim. Studenci Politechniki mają do swej dyspozycji doskonale wyposażone pracownie, fachową bibliotekę i najnowsze technologie, wspomagające i ułatwiające studiowanie. Politechnika Gdańska zmienia się razem z potrzebami polskiej i globalnej gospodarki - daje to gwarancje, że absolwenci Uczelni są bardzo dobrymi specjalistami i fachowcami, którzy z łatwością odnajdą się na dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy...

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny jest największą i najstarszą w Polsce Północnej uczelnią medyczną. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i liczne wyróżnienia pracowników oraz stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. GUMed prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” i uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich Baltic Sea Region University Network (BSRUN) i ScanBalt, od początku ich powstania...

Uczelnie w Gdańsku - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne