Studia - Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie składa się obecnie z pięciu wydziałów - Filologiczno-Historycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Pedagogicznego, Wychowania Artystycznego i Wydziału Nauk Społecznych oraz jednostek międzywydziałowych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. AJD dostosowuje swoją ofertę dydaktyczną do aktualnych potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Obecnie, na 21 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelnia kształci ponad 10 tysięcy studentów. Dla osób zainteresowanych podnoszeniem kompetencji zawodowych AJD proponuje ponad 60 studiów podyplomowych...

Uczelnie w Częstochowie - informacje dla kandydatów na studia

Uczelnie Publiczne

Uczelnie Niepubliczne