Studia Podyplomowe Administracja i Finanse Publiczne - SGGW

Studia Podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

Cel studiów

Studia podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw dają słuchaczom możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w przedsiębiorstwie.

Adresaci

Oferta kierowana jest do osób, które już pracują w działach logistyki lub w przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz do tych, którzy chcą poznać zagadnienia związane z logistyką na tyle, by w przyszłości zostać samodzielnymi wartościowymi pracownikami działów logistycznych lub przedsiębiorstw spedycyjnych o zasięgu międzynarodowym.

Świadectwo ukończenia

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych - Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, które gwarantują merytoryczną znajomość zagadnień logistycznych w przedsiębiorstwie.

Zasady odpłatności za studia

  • opłata obejmuje uczestnictwo w zajęciach, wyjeździe integracyjnym, materiały dydaktyczne i wystawienie dyplomu. Istnieje możliwość zapłaty w ratach
  • opłata jednorazowa przy płatności za pełny rok studiów - 5400 PLN
  • przy płatności w dwóch ratach 6000 PLN (pierwszy semestr - 3000 PLN, drugi semestr - 3000 PLN)

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw obejmują dwa semestry zajęć prowadzonych w systemie weekendowym o łącznej liczbie 200 godzin oraz 100 godzin samodzielnej pracy projektowo - badawczej.

  • semestr letni - od października 2010 do lutego 2011
  • semestr zimowy - od marca 2011 do czerwca 2011
  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (po 8 godzin lekcyjnych) w godzinach 8:30 – 15:30, zwykle co dwa tygodnie

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pok. 266 pawilon B

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje udzielane są również:

  • telefonicznie pod numerem: tel. +48 12 293 53 70
  • pod adresem e-mail: monika.sady@uek.krakow.pl (tytuł wiadomości "Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw")