Studia Podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - SGGW

Studia Podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Cel studiów

 • Studia zostały specjalnie zaprojektowane dla osób legitymujących się wyższym wykształceniem, które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami chcą uzyskać Państwową Licencję w tym zakresie.
 • Studia są również adresowane do wszystkich osób, które chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości oraz jego obsługą formalno prawną.
 • Studia podyplomowe mają na celu przygotować absolwenta do rozpoczęcia własnej działalności usługowo doradczej oraz do podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Zdobyta uprawnienia

 • Po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych, przygotowaniu procedur kwalifikacyjnych i odbyciu odpowiednio udokumentowanej praktyki zawodowej zainteresowane osoby mogą otrzymać licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Zasady naboru

 • Rekrutacja do 30.09.2010 odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń kandydatów na studia podyplomowe.
 • Studia rozpoczną się 01.10.2010 w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

Zasady odpłatności za studia

 • Planowany koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami za dwa semestry wynosić będzie 3000 zł + 500 zł wpisowe łącznie = 3500 zł opłata jednorazowa do dnia 30.09.2010 zniżka 200zł czyli 3300 zł
 • opłata w ratach - 500 zł. przy składaniu dokumentów + I rata 1500zł do dnia 30.09.2010,
 • + II rata 1500 zł. do dnia 15.02.2011 r.

Czas trwania

 • Dwa semestry - program obejmuje ok. 216 godzin dydaktycznych i jest zrealizowany w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Praktyki zawodowe dla pośredników w obrocie nieruchomościami

 • Organizator studiów podyplomowych za dodatkową opłatą (2500 zł) umożliwia odbycie praktyk zawodowych w systemie weekendowym (warsztaty prowadzone przez wyspecjalizowanych
 • Praktyki zawodowe spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom, po ukończonych studiach podyplomowych, na uzyskanie państwowej licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kontakt

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Budynek nr 6, pokój A14

Sekretariat studiów zainteresowane osoby przyjmuje w soboty i niedziele od godziny 10 do 14.

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: tel. kom. : 886 624 111
 • pod adresem e-mail: sppon@sggw.pl