Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami - SGGW

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami

Cel studiów

 • Rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami a także przygotowanie ich uczestników do pracy w zawodzie zarządcy nieruchomości oraz procedur kwalifikacyjnych związanych z uzyskaniem Państwowej Licencji w zakresie Zarządzania Nieruchomościami.
 • Przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Zdobyta uprawnienia

 • Po ukończeniu studiów i odbyciu 6 miesięcznych praktyk zawodowych absolwent może ubiegać się bez egzaminu o nadanie przez ministra właściwego do spraw budownictwa licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, która upoważnia do samodzielnego wykonywania tego zawodu.

Zasady naboru

 • Rekrutacja do 30.09.2010 odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności zgłoszeń kandydatów na studia podyplomowe.
 • Studia rozpoczną się 01.10.2010 w Warszawie ul. Nowoursynowska 166

Zasady odpłatności za studia

 • Planowany koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami za dwa semestry wynosić będzie 3000 zł + 500 zł wpisowe łącznie = 3500 zł opłata jednorazowa do dnia 30.09.2010 zniżka 200zł czyli 3300 zł
 • opłata w ratach - 500 zł. przy składaniu dokumentów + I rata 1500zł do dnia 30.09.2010,
 • + II rata 1500 zł. do dnia 15.02.2011 r.

Czas trwania, forma zaliczenia.

 • Studia potrwają 2 semestry z łączną liczbą godzin 288. Zajęcia realizowane będą w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów w systemie zaocznym i wieczorowym.
 • Podstawą zaliczenia przedmiotów będą prace kontrolne oraz zajęcia praktyczne. Studia kończą się zdaniem egzaminu z wybranego bloku tematycznego i obroną pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe dla zarządców nieruchomości

 • Organizator studiów podyplomowych za dodatkową opłatą (2500 zł) umożliwia odbycie praktyk zawodowych w systemie weekendowym (warsztaty prowadzone przez wyspecjalizowanych zarządców w SGGW).
 • Praktyki zawodowe spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. i dają szansę kandydatom, po ukończonych studiach podyplomowych, na uzyskanie państwowej licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Kontakt

Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, Budynek nr 6, pokój A14

Sekretariat studiów zainteresowane osoby przyjmuje w soboty i niedziele od godziny 10 do 14.

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: tel. kom. : 886 624 111
 • pod adresem e-mail: spzn@sggw.pl