WSZ Kadry dla Europy - logo

Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów, adresaci

 • Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych, którzy chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne.

Zdobyte kompetencje

 • Słuchacze studiów powinni uzyskać kompetencje w zakresie: wychowawczo-społecznym, dydaktycznym i prakseologicznym, informacyjno-medialnym i kreatywnym.

Program studiów

 • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju człowieka
 • Podstawy edukacji
 • Metodyka nauczania i wychowania
 • Rozwijanie osobistych zasobów nauczyciela
 • Praktyki pedagogiczne:

Zasady naboru

 • Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
 • Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Zasady odpłatności za studia - do wyboru są dwie formy opłat

 • opłata jednorazowa - 3000 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3060 PLN
 • opłata w trzech ratach semestralnych - I rata 950 PLN, II rata 1100 PLN, III rata 1100 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3210 PLN

Czas trwania, świadectwo potwierdzające ukończenie studiów

 • Studia trwają 3 semestry z łączną liczbą 480 godzin dydaktycznych.
 • Studia realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30).
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Dział Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, pokój 102B, 60-855 Poznań

Dział Studiów Podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: +48 61 658 24 14
 • telefon komórkowy: 663 786 190
 • pod adresem e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl