WSZ Kadry dla Europy - logo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów, adresaci oferty

 • Zadaniem studiów podyplomowych jest pozyskanie przez absolwentów kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele zainteresowani prowadzeniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, pracownicy oświaty zainteresowani problematyką bezpieczeństwa a także funkcjonariusze służb publicznych odpowiedzialni za zagadnienia bezpieczeństwa..

Zdobyta uprawnienia

 • Absolwenci podyplomowych studiów Edukacja dla bezpieczeństwa otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do pracy w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia..

Zasady naboru

 • Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
 • Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Zasady odpłatności za studia - do wyboru są dwie formy opłat

 • opłata jednorazowa - 3600 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3660 PLN
 • opłata w trzech ratach semestralnych - I rata 1260 PLN, II rata 1260 PLN, III rata 1260 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3840 PLN

Czas trwania, świadectwo potwierdzające ukończenie studiów

 • Studia potrwają 3 semestry z łączną liczbą 360 godzin dydaktycznych.
 • Studia realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30).
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Dział Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, pokój 102B, 60-855 Poznań

Dział Studiów Podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: +48 61 658 24 14
 • telefon komórkowy: 663 786 190
 • pod adresem e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl