WSZ Kadry dla Europy

Doradztwo zawodowe i personalne

Cel studiów

 • Studia przygotowują pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia funkcji doradcy zawodowego.

Adresaci studiów

 • Studia skierowane są do osób pracujących w publicznych służbach zatrudnienia i niepublicznych instytucjach rynku pracy tj. wojewódzkie urzędy pracy, powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również w jednostkach administracji państwowej i w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Studia adresowane są również do pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje.

Zasady naboru

 • Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
 • Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Zasady odpłatności za studia - do wyboru są dwie formy opłat

 • opłata jednorazowa - 3400 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3460 PLN
 • opłata w trzech ratach semestralnych - I rata 1103 PLN, II rata 1234 PLN, III rata 1233 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3630 PLN

Czas trwania, świadectwo potwierdzające ukończenie studiów

 • Studia trwają 3 semestry z łączną liczbą 273 godzin dydaktycznych.
 • Studia realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30).
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Dział Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, pokój 102B, 60-855 Poznań

Dział Studiów Podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: +48 61 658 24 14
 • telefon komórkowy: 663 786 190
 • pod adresem e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl