WSZ Kadry dla Europy - logo

BHP i Ochrona Środowiska

Cel studiów

 • Studia wyposażą absolwenta w pełny zakres umiejętności, teoretycznych jak i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Studia te dają uprawnienia to prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia się na stanowisku specjalisty ds. BHP.

Zdobyta uprawnienia

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Zasady naboru

 • Nabór na studia podyplomowe trwa cały rok. Planowane terminy rozpoczęcia studiów to styczeń, kwiecień i październik.
 • Uruchomienie kierunku następuje po zapełnieniu miejsc, osoby które nie zakwalifikują się do rozpoczęcia studiów w danym terminie (z powodu braku miejsc lub nieuruchomienia kierunku) mają pierwszeństwo w zapisie na kolejną edycję.

Zasady odpłatności za studia - do wyboru są dwie formy opłat

 • opłata jednorazowa - 3000 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3060 PLN
 • opłata w dwóch ratach semestralnych - I rata 1440 PLN, II rata 1650 PLN + 60 PLN (opłaty dodatkowe, w tym dyplom) - łącznie 3150 PLN

Czas trwania, świadectwo potwierdzające ukończenie studiów

 • Studia potrwają 2 semestry z łączną liczbą 230 godzin dydaktycznych.
 • Studia realizowane są w trakcie zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (godz. 9:00-17:30).
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim uznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt

Dział Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Zawodowej "Kadry dla Europy"
ul. Petera Mansfelda 4, pokój 102B, 60-855 Poznań

Dział Studiów Podyplomowych jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Strona internetowa studiów: Studia Podyplomowe BHP i Ochrona Środowiska

Szczegółowe informacje udzielane są również:

 • telefonicznie pod numerem: +48 61 658 24 14
 • telefon komórkowy: 663 786 190
 • pod adresem e-mail: podyplomowe@kde.edu.pl