start » Oferta

jest serwisem informacyjnym poświęconym tematyce edukacji i pracy, adresowanym przede wszystkim do absolwentów wyższych uczelni, studentów oraz kandydatów na studia.

Serwis zawiera dwa bloki tematyczne: edukacja i praca

to aktualizowane na bieżąco informacje o uczelniach oraz ich pełnej ofercie dydaktycznej:

  • studiach I stopnia
  • studiach II stopnia
  • studiach podyplomowych
  • studiach doktoranckich
Uczelniom oferujemy przygotowanie i publikację prezentacji zintegrowanych z ich stronami internetowymi, publikację pełnej oferty dydaktycznej, informacji adresowanych do kandydatów na studia wszystkich stopni oraz wiadomości z życia uczelni.

Serwis zawiera również dział, w którym prezentujemy działające przy uczelniach biura karier.


to skierowane głównie do absolwentów wyższych uczelni i studentów informacje o pracodawcach, oferty pracy, praktyk i staży.

W dziale serwisu zawierającym oferty pracy wyodrębniliśmy:

  • oferty praktyk i staży
  • oferty pracy dla studentów
  • oferty pracy dla absolwentów oraz osób z doświadczeniem zawodowym
Pracodawcom oferujemy możliwość zaprezentowania firmy absolwentom wyższych uczelni, studentom a także kandydatom na studia. Kontakt

Uczelnie
e-mail: uczelnia[at]emta.pl
Biura Karier
e-mail: biurokarier[at]emta.pl
Pracodawcy
e-mail: pracodawca[at]emta.pl