start » Aktualności » EDU IT TRENDS

EDU IT TRENDS - Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

22.05.2013

EDU IT TRENDS - Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

EDU IT TRENDS - Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych która odbędzie się 27.06.2013, w Warszawie.
Zachęcamy do rejestracji!

Wydarzanie ma na celu przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego oraz umożliwić władzom uczelni, zapoznanie się z nowoczesnymi trendami i technologiami oferowanymi przez kluczowych graczy w tym segmencie.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas wydarzenia:

 • Systemy do zarządzania Uczelnią
 • Elektroniczny obieg dokumentów w placówce oświatowej wyższego szczebla
 • Cyfrowy Dziekanat
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Elektroniczna karta pracownika Uczelni
 • Infrastruktura PKI
 • Oprogramowanie antyplagiatowe
 • Platformy e-learningowe
 • Elektroniczna rekrutacja
 • Cyfrowe biblioteki
 • Interaktywne i bezprzewodowe systemy egzaminowania
 • Mobilne i bezprzewodowe systemy głosowania
 • Nowoczesne systemy bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz sieci
 • Informatyzacja szkół wyższych w świetle polskiego prawa
 • Technologie informacyjne na zajęciach dydaktycznych
 • Platformy komunikacyjne oraz sprzęt multimedialny

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy władze publicznych oraz niepublicznych uczelni wyższych odpowiedzialnych za:

 • dobór, zakup i wdrażanie technologii oraz systemów informatycznych
 • podejmowanie strategicznych działań wewnątrz struktury uczelni
 • rozwój i organizację placówki oświatowej

W szczególności zapraszamy:

 • Rektorów
 • Dziekanów oraz Kierowników dziekanatu
 • Dyrektorów oraz Kierowników katedry informatyki
 • Kanclerzy
 • Decydentów pionu administracyjnego oraz kadrowego
 • Kierowników projektów

Szczegóły konferencji - informacja na stronie internetowej

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.
Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Kontakt z organizatorem:

tel.: 22-39-09-109
kom.: 531 806 841
fax. 22-39-09-129
strona internetowa: http://pureconferences.pl