Collegium Varsoviense

Informacje dla kandydatów na studia

Oferta dydaktyczna Uczelni, szczegółowe informacje o rekrutacji

Studia I i II stopnia - licencjackie i magisterskie

Studia podyplomowe

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego
ul. Abramowskiego 4, 02-667 Warszawa
telefon (informacje o rekrutacji na studia): +48 22 312 22 22