Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Informacje dla kandydatów na studia

Oferta dydaktyczna Uczelni, szczegółowe informacje o rekrutacji

Studia I - licencjackie

Studia podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
ul. Kolbego 8, 32-600 Oświęcim
telefon: +48 33 843 06 91, +48 33 843 06 87