Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach (do 2009 Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach) jest uczelnią niepubliczną, działającą od roku 1997.
Uczelnia kształci studentów na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia (licencjackich), na kierunku pedagogika.
W ofercie LSW w Rykach znajdują się również studia podyplomowe.

Informacje dla kandydatów na studia

Oferta dydaktyczna Uczelni

Studia I stopnia

Studia podyplomowe

studia podyplomowe oferowane przez LSW w Rykach

 • Edukacja elementarna - wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja
 • Edukacja informatyczna w szkole
 • Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie w placówkach oświatowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
 • Przedsiębiorczość
 • Terapia pedagogiczna z organizacją pomocy społecznej
 • Komputer w nauczaniu przedmiotów zawodowych
 • Profilaktyka społeczna z socjoterapią
 • Doradztwo społeczne i zawodowe
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Etyka w szkole
 • Wiedza o kulturze
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Profilaktyka społeczna z elementami prewencji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • Terapia pedagogiczna z logopedią
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
ul. Warszawska 3B, 08-500 Ryki
telefon: +48 81 865 70 10