Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu jest publiczną uczelnią zawodową powstałą w roku 2005. Kształci studentów na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Oferuje także wiele ciekawych kierunków studiów podyplomowych - w tym studia kwalifikacyjne.
Strukturę PWSZ w Zamościu tworzą trzy instytuty:

 • Instytut Humanistyczny
 • Instytut Przyrodniczo-Techniczny
 • Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych
 • Instytut Turystyki i Rekreacji
 • Instytut Nauk Społecznych

Informacje dla kandydatów na studia

Oferta dydaktyczna Uczelni

Studia I stopnia

Studia licencjackie

 • Filologia angielska
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Matematyka

Studia inżynierskie

 • Mechanika i budowa maszyn

Studia podyplomowe

oferta studiów podyplomowych prowadzonych przez PWSZ w Zamościu

 • Diagnostyka pojazdów samochodowych
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Język angielski w biznesie
 • Matematyka - kwalifikacyjne
 • Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie lokalnym
 • Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka lokalna i regionalna
 • Prawo zamówień publicznych
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Szkoła tłumaczy języka angielskiego
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym (studia kwalifikacyjne)
 • Wiedza o społeczeństwie (studia kwalifikacyjne)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Zarządzanie jakością
 • Wykładowca i instruktor nauki jazdy
 • Środki transportu i spedycja samochodowa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość
telefon: +48 84 638 34 44