Uczelnia

Pierwsza z uczelni powstała w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska. W 1996 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Zielonogórską. Druga powstała w 1971 r. jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, dwa lata później została przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

W ramach uczelni działa 10 wydziałów. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mają możliwość studiowania na 39 kierunkach i 51 specjalnościach. Aktualnie na uniwersytecie studiuje ok. 18 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) zawodowych, magisterskich i magisterskich uzupełniających. Studia doktoranckie (dzienne) realizowane są na pięciu kierunkach.

Uniwersytet posiada dziś 12 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora (w zakresie: astronomii, budowy i eksploatacji maszyn, budownictwa, elektrotechniki, filozofii, fizyki, historii, informatyki, inżynieria środowiska, językoznawstwa, matematyki, pedagogiki) oraz 3 uprawnie- nia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego (w zakresie: elektrotechniki, historii, matematyki).

Sekcja rekrutacji
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel.: (068) 328-32-70

Dział kształcenia
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328-32-76, 328-31-72

Biuro Karier
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328-32-68

Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
tel. (068) 328-31-79

Na Uniwersytecie Zielonogórskim wdrażany jest System Boloński, a studia realizowane są zgodnie z zasadami elastycznego systemu kształcenia, oraz w oparciu o Europejski System Transferu Punktów ECTS. Studenci mogą wziąć udział w programie LPP Erasmus, a to oznacza możliwość wyjazdu i studiowania przez kilka miesięcy za granicą. Nasz uniwersytet uczestniczy również w Programie Mobilności Studentów MOST oraz programie MOSTECH. Programy te umożliwiają realizację części studiów na innych uczelniach w kraju.

Na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji prowadzone są międzynarodowe studia zintegrowane, tzw. „podwójne studia”. Absolwenci tych studiów otrzymują jednocześnie dyplomy magisterskie dwóch uczelni: Uniwersytetu Zielonogórskiego i Fachhochschule Giessen-Fridberg na kierunkach informatyka i elektrotechnika.

W ramach uniwersytetu działają m.in.: Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Chór Akademicki, Akademickie Radio „Index”. Uniwersytet współpracuje z Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym. Tam możesz spróbować swych sił. Ponadto Uniwersytet Zielonogórski prowadzi m.in.: ośrodek jeździecki, ogród botaniczny

Aby wspomóc studentów i absolwentów chcących prowadzić własny biznes przy uczelni działa Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Zielona Góra jest usytuowana na siedmiu wzgórzach. Najwyższe to Jagodowe Wzgórze o wysokości 210,8 m n.p.m. oraz niewiele niższe Wzgórze Braniborskie z wieżą obserwatorium astronomicznego, gdzie mieści się Instytut Astronomii.

Wspominając o mieście nie można pominąć tradycji winiarskich. Zielona Góra prawa miejskie otrzymała w 1323 r. jednak pierwsza wzmianka o winiarstwie w zawarta Zielonogórskich Kronikach pochodzi już z 1314 r. Tradycje te podtrzymywane są przez pasjonatów, pojawiają się też nowe winnice.

Dzisiejsza Zielona Góra liczy ok. 120 tys. mieszkańców. Pełni funkcje ważnego centrum kulturalnego i naukowego w regionie. W mieście działa filharmonia, teatr, wiele klubów muzycznych, 5 muzeów. Odbywają się tu m.in.: Międzynarodowe Spotkania Muzyczne "Wschód – Zachód", Festiwal im. Anny German "Tańczące Eurydyki", Festiwal Folkloru, Lato Muz Wszelakich, Winobranie. No i przy współorganizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, już od 3 lat - Festiwal Kabaretu.

Oferta edukacyjna

Studia magisterskie i zawodowe
Studia podyplomowe
Studia doktoranckie

Studia magisterskie i zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), stacjonarne i niestacjonarne

Wydział Artystyczny

 • architektura wnętrz
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • grafika
 • jazz i muzyka estradowa
 • malarstwo

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 • bezpieczeństwo narodowe
 • ekonomia
 • zarządzanie

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • informatyka

Wydział Fizyki i Astronomii

 • astronomia
 • fizyka

Wydział Humanistyczny

 • filologia, filologia angielska
 • filologia, filologia germańska
 • filologia polska
 • filologia, filologia romańska
 • filologia, filologia rosyjska
 • filozofia
 • historia
 • politologia

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 • budownictwo
 • inżynieria środowiska

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • informatyka i ekonometria
 • matematyka

Wydział Mechaniczny

 • edukacja techniczno-informatyczna
 • inżynieria biomedyczna
 • mechanika i budowa maszyn
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Biologicznych

 • biologia
 • ochrona środowiska

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • socjologia
 • wychowanie fizyczne

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie na 5 kierunkach:

 • budownictwo/inżynieria środowiska
 • fizyka/astronomia
 • historia
 • elektrotechnika/informatyka
 • matematyka

Wydział Artystyczny

ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra
tel. (068) 328-29-75, tel./fax (068) 328-29-74
e-mail: dziekanat@wa.uz.zgora.pl

Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. (068) 328-26-04, fax (068) 328-25-54
e-mail: dziekanat@wez.uz.zgora.pl

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel. (068) 328-22-17, fax (068) 325-46-15
e-mail: dziekanat@weit.uz.zgora.pl

Wydział Fizyki i Astronomii

ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
tel. (068) 328-28-78, fax. (068) 328-28-80
e-mail: dziekanat@wfa.uz.zgora.pl

Wydział Humanistyczny

ul. Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328-32-38, 328-31-31, 328-32-64, 328-32-99, fax (068) 328-32-79
e-mail: dziekanat@wh.uz.zgora.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel. (068) 328-23-21, 328-25-22
e-mail: dziekanat@wils.uz.zgora.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

ul. Prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
tel. (068) 328-28-07
e-mail: dziekanat@wmie.uz.zgora.pl

Wydział Mechaniczny

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
tel./fax (068) 328-26-55
e-mail: dziekanat@wm.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Biologicznych

ul. Prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra
tel./fax (068) 328-73-23
e-mail: dziekanat@wnb.uz.zgora.pl

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328-32-30÷33
e-mail: dziekanat@wnps.uz.zgora.pl