Toruń, UMK - uniwersytetUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 1945 r., jest największą uczelnią Polski Północnej.
Dzięki włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, co nastąpiło 24 listopada 2004 r., Uniwersytet stał się wieloprofilową uczelnią o jeszcze silniejszym potencjale badawczym i szerokiej ofercie dydaktycznej.

Na UMK pracuje 4360 osób, w tym ponad 2170 pracowników naukowych, z których ponad 600 posiada tytuł naukowy profesora i doktora habilitowanego. Z bogatej oferty UMK korzysta obecnie około 35 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 70 kierunkach studiów, 100 specjalnościach, ponad 50 studiach podyplomowych oraz 21 studiach doktoranckich.
W ostatnich latach UMK przyjmuje na studia około 8 tysięcy osób rocznie, a liczba absolwentów od momentu powstania Uniwersytetu przekroczyła 100 tysięcy.

Toruń, UMK - uniwersytetW przeprowadzonych w ostatnich latach rankingach prasowych UMK plasuje się zawsze w pierwszej piątce najlepszych polskich uniwersytetów.

UMK tworzy 15 wydziałów:
 • Biologii i Nauk o Ziemi
 • Chemii
 • Filologiczny
 • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Humanistyczny
 • Matematyki i Informatyki
 • Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Nauk Historycznych
 • Nauk Pedagogicznych
 • Prawa i Administracji
 • Sztuk Pięknych
 • Teologiczny
 • Lekarski - Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Farmaceutyczny - Collegium Medicum w Bydgoszczy
 • Nauk o Zdrowiu - Collegium Medicum w Bydgoszczy
Studenci mają do wyboru m. in. unikalne w skali kraju studia artystyczne, konserwatorskie, medyczne, inżynierskie oraz międzywydziałowe interdyscyplinarne studia humanistyczne. Dwanaście wydziałów posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, a jedenaście - doktora habilitowanego.
Oprócz wydziałów, w działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej UMK uczestniczą jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, centra ogólnouniwersyteckie i zespoły interdyscyplinarne.

Toruń, UMK - rejestracja kandydatów
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011

Rejestracja kandydatów na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika odbywać się będzie w tym roku wyłącznie drogą elektroniczną.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu można będzie nie tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia, ustalać preferencje co do wybranych kierunków studiów (w przypadku składania podania na kilka kierunków jednocześnie), sprawdzać wyniki rekrutacji, odczytywać komunikaty kierowane do wszystkich kandydatów, ale także sprawdzać saldo swoich opłat rekrutacyjnych, przydzielać opłaty do wybranych kierunków studiów i tworzyć druk przelewu. Kandydaci, którzy muszą zdawać egzamin wstępny (stara matura), z IRK dowiedzą się o terminie i miejscu odbywania się egzaminów.
Toruń, UMK - targi edukacyjne
Targi edukacyjne

Każdego roku w marcu w miasteczku akademickim na Bielanach odbywają się Targi Ofert Edukacji Akademickiej PROMOCJA EDUKACYJNA. W trakcie imprezy organizowanej cyklicznie przez UMK prezentowana jest pełna oferta dydaktyczna Uniwersytetu oraz innych publicznych szkół wyższych i zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Każdego roku targi odwiedza kilkanaście tysięcy osób.
Podczas „Promocji Edukacyjnej” swoje stoiska w różnych budynkach na terenie miasteczka akademickiego mają też wszystkie toruńskie wydziały UMK.
Tradycyjnie Targi połączone są z „drzwiami otwartymi” na niektórych wydziałach UMK. Kandydaci na studia mogą m.in. wziąć udział w wycieczce do Centrum Astronomii w Piwnicach, zwiedzić pracownie artystyczne oraz laboratoria, wziąć udział w zajęciach, pokazach i wykładach oraz spotkać się z doradcami zawodowymi, którzy pomogą określić predyspozycje zawodowe i dostosować odpowiedni kierunek studiów. Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunkach artystycznych mają możliwość skonsultowania swoich prac z artystami z Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Również Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy organizuje co roku w marcu „drzwi otwarte” dla kandydatów na studia.

Informacje przydatne dla kandydatów na studia

Toruń, UMK - ułatwienia dla niepełnosprawnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika jest uczelnią otwartą dla studentów niepełnosprawnych. Większość z niepełnosprawnych studentów toruńskiej uczelni kształci się w systemie stacjonarnym (ponad 250 osób).

Studenci niepełnosprawni kształcą się na wszystkich piętnastu wydziałach UMK. Najwięcej studentów niepełnosprawnych studiuje na Wydziale Humanistycznym, Wydziale Nauk Historycznych, Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania . Najpopularniejsze kierunki wybierane przez studentów niepełnosprawnych w naszej uczelni to: pedagogika, socjologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, historia, zarządzanie i marketing, administracja oraz prawo.
Studenci niepełnosprawni kształcący się w toruńskim uniwersytecie to osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności. Większość z nich to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności największą grupę stanowią osoby z uszkodzeniem narządu ruchu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów niepełnosprawnych stara się ułatwić, i to nie tylko w wymiarze architektonicznym, studentom niepełnosprawnym dostęp do wiedzy.
Nowe gmachy Uniwersytetu (np. WBiNoz oraz WMiI) - dzięki wybudowanym przed wejściem podjazdom, odpowiednim drzwiom wejściowym, windom oraz sanitariatom dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, są w pełni dostępne dla niepełnosprawnych studentów mających problemy z poruszaniem się. Starsze budynki naszej uczelni niestety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże potrzeby te będą uwzględniane przy przebudowie i modernizacji tych budynków. Bardzo przyjaznym dla studentów niepełnosprawnych budynkiem jest Biblioteka Główna UMK. Dostęp do niej ułatwia podjazd dla wózków inwalidzkich, wewnątrz zaś osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z windy.
Studenci UMK mają także zapewnioną niezbędną pomoc medyczną w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Na naszej uczelni zatrudniony jest Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, tel.: (0-56) 611-56-98.

Informacje przydatne dla osób niepełnosprawnych:

W Toruniu działają także różne fundacje i instytucje zajmujące się aktywną rehabilitacją i pomocą w zdobyciu sprzętu ortopedycznego.

Fundacja "Daj Szansę"
ul. Piskorskiej 11, 87-100 Toruń
tel. (056) 648-23-63, fax (056) 659-91-43
e-mail: fundacja.dajszanse@free.ngo.pl

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”
ul. Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel/ fax. (056) 655 50 22

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu realizuje program nauczania na wszystkich poziomach studiów: jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia


Nasza oferta obejmuje także:


Uniwersytet Mikołaja Kopernika kształci studentów na 15 wydziałach:

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • biologia
 • biotechnologia
 • geografia
 • ochrona środowiska
 • turystyka i rekreacja  

Wydział Chemii
 • chemia
 • materiały współczesnych technologii  

Wydział Farmaceutyczny (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • farmacja
 • analityka medyczna
 • kosmetologia

Wydział Filologiczny
 • filologia angielska
 • filologia bałkańska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia rosyjska
 • filologia romańska
 • filologia włoska
 • filologia polska
 • kulturoznawstwo
 • wiedza o kulturze śródziemnomorskiej
 • filologia-hellenistyka
 • filologia-japonistyka  

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • astronomia
 • automatyka i robotyka
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • informatyka stosowana  

Wydział Humanistyczny
 • filozofia
 • politologia
 • socjologia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • kognitywistyka
 • polityka społeczna
 • międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydział Lekarski (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • kierunek lekarski
 • biotechnologia

Wydział Matematyki i Informatyki
 • matematyka
 • informatyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • ekonomia
 • zarządzanie
 • finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Historycznych
 • archeologia
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • etnologia
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • stosunki międzynarodowe

Wydział Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy)
 • fizjoterapia
 • pielęgniarstwo
 • zdrowie publiczne
 • dietetyka
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne

Wydział Nauk Pedagogicznych
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
 • praca socjalna

Wydział Prawa i Administracji
 • administracja
 • prawo
 • europeistyka
 • europeistyka z filologią włoską

Wydział Sztuk Pięknych
 • malarstwo
 • grafika
 • rzeźba
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • ochrona dóbr kultury

Wydział Teologiczny
 • teologia
 • nauki o rodzinie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

87-100 Toruń
Gagarina 11
tel. +48 56 611 40 10
e-mail: promocja@umk.pl

Collegium Medicum UMK im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 13-15
tel. +48 52 585 38 19, 585 37 75
www.cm.umk.pl
dydaktyka@cm.umk.pl

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu
86-300 Grudziądz
ul. Sienkiewicza 22
tel. +48 56 611 22 35